FORSTÅ DIN TEORI

Lær at forstå teoriprøven


Teoriprøver kan være svære at forstå, både som køreskoleelev og som generhverver, da måden hvorpå spørgsmålene og svarmulighederne bliver formuleret kan forvirre selv den bedste elev eller mest erfarne bilist.


Dette kan ofte resultere i en “Ikke bestået” teoriprøve, netop fordi der forekommer flere fejl end man ønsker i sin teoriprøve.


For at bestå teoriprøven, er det desværre ikke nok at forstå færdselsreglerne. Du skal også forstå spørgsmålene, den måde de er formuleret på og ikke mindst, skal du kunne læse billederne rigtigt.

Alting står stille på billederne i teoriprøven


Den udvikling i trafikken som vi er vant til at følge med i når vi kører bil, er ikke til stede i teoriprøven.

Derfor er der ting du er nødt til at vide noget om. F.eks.


 • Hvor hurtigt kører cyklisten?
 • Hvor langsomt kører en bil der kører langsomt?
 • Hvorfor standser cyklisten ikke for rødt?
 • Hvorfor kører du langsommere end du må?Gå systematisk frem


Når der kommer et nyt billede


 1. Læg først mærke til hvor du er i billedet. Billedet er som regel taget fra førersædet i bilen.
 2. Dernæst registrerer du systematisk hvad der er på billedet. Du skal ikke tage stilling til det, kun registrere.
 3. Så kommer startoplysningerne. “Du kører 40 km/t, der er ingen kørende bagude, hvordan vil du fortsætte…“


Nu ved du alt hvad du skal vide


Nu findes der kun det, du har set på billedet. Det der er læst op er noget du ved, fordi du allerede har set det eller gjort det. Det svarer til at du kommer kørende, ser ting, reagerer på dem og pludselig fryser vi billedet og spørger “hvordan vil du fortsætte?”Hastighed


Din hastighed


Når du får at vide hvor hurtigt du kører, skal du ligge mærke til hvor hurtigt du må køre.

Du skal altid kører med den højest tilladte og forsvarlige hastighed. Det betyder, at hvis du får at vide, at du kører 40 km/t på en vej hvor du må køre 50 km/t, så har du allerede sat farten ned med 10 km/t.

Det vil f.eks. ofte være tilstrækkelig fartnedsættelse til et sving, med mindre vejen er smal, glat eller lign.Bremse og standse er ikke det samme


Spørgsmål nr. 1: Jeg bremser?
Betyder, at du nedsætter hastigheden, ved at træde på bremsen. Men du standser ikke.


Spørgsmål nr. 2: Jeg standser?
Betyder, at du træder på bremsepedalen, indtil bilen standser og holder stille.Andre trafikanters hastighed


Hvor hurtigt er langsomt?


“Du er ved at indhente bilen foran, der kører langsomt”
Hvis bilen du indhenter kører langomt, så må du køre hurtigt. Dermed vil du også hurtigt kunne overhale bilen og det skal du som udgangspunkt.


Hvis du IKKE overhaler bilen med det samme, skal du bremse og selv kører langsomt. Det skal du kun hvis der er noget særligt som forhindrer en overhaling, f.eks. modkørende, eller forbud mod overhaling.
Kører cyklisten og hvor hurtigt


For at vide om cyklisten kører eller holder stille, skal du se på fødderne.


 • Er fødderne på pedalerne, så kører cyklisten med en hastighed svarende til en gennemsnits cyklist, ca. 20 km/t.
 • Er mindst en fod på jorden, så holder cyklisten stille.
 • Hvis cyklisten rækker hånden op til stoptegn bremser cyklisten – har du set det i en teoriprøve?
 • Hvis cyklisten kører ude på vejen (mindst en meter fra kanten), er det tegn på at cyklisten slingrer og dermed kører langsommere end 20 km/t. Det kan være fordi cyklisten kører op ad bakke, lige er sat i gang, er gået ned i fart for at svinge, er tungt læsset eller lignende.
Særlig opmærksom


Hvad skal du være særlig opmærksom på?

Du skal være særlig opmærksom på ting der har betydning for din kørsel de næste 2-4 sekunder. Hvis du bremser for noget (f.eks. børn), så skal du ikke være særlig opmærksom på ting, som kommer efter det du bremsede for – de ting vil du ikke længere nå frem til indenfor 2-4 sekunder.Orientering


Du skal sætte i gang fra kanten af vejen, skifte vognbane, flette ind på motorvejen eller lignende. Før du udfører manøvren, skal du naturligvis orientere dig i sidespejlet og over skulderen.Der er ingen kørende bagude


Hvis du får at vide at der er ingen kørende bagude, så er det noget du ved, fordi du allerede har orienteret dig korrekt. Derfor kan du godt udføre manøvren, med mindre noget andet taler imod.Du får ikke noget at vide om bagfra kommende


Hvis du ikke får noget at vide om bagfra kommende, så har du ikke orienteret dig over skulderen og tjekket den blinde vinkel endnu. Derfor skal du ikke udføre manøvren med det samme. Selvom du kan se i sidespejlet at der er frit, skal du først orientere dig ved at se bagud og afdække den blinde vinkel.
Typiske faldgruper i teoriprøven


Siger du dig selv imod?

Der findes spørgsmål i teoriprøven hvor du nemt kan komme til at modsige dig selv.


 • Hvis du svarer JA til at fortsætte med uændret hastighed, så skal du svare NEJ til at flytte foden til bremsen. Når du flytter foden til bremsen, fortsætter bilen ikke med uændret hastighed.


 • Hvis du svarer NEJ til at skifte bane, skal du svare JA til at holde din bane. Det er jo konsekvensen af at du ikke skifter bane.Findes problemet eller opfinder du det?


Pas på du ikke kommer til at opdigte problemer som kunne eksistere men ikke findes på billedet.


 • Vil du være særlig opmærksom på sidevind?
  Hvis der er problemer med sidevind, så SKAL du kunne se at det blæser, f.eks. på en vindpose, et flag eller lignende.


 • Vil du være særlig opmærksom på vejens omgivelser?
  På billedet nærmer du dig en skov med grønne blade på træerne. Det kan godt være at skoven kan give problemer med nedfaldne blade om efteråret. Men nu er bladene grønne og sidder på træerne og derfor skal du ikke være særlig opmærksom på vejens omgivelser.Forhold dig til hvert enkelt spørgsmål og svar på det

Du skal svare på hvert enkelt spørgsmål og ikke vente på eet spørgsmål som indeholder alle de korrekte svar.Simple spørgsmål


Det kan sagtens ske, at du synes spørgsmålene er for nemme, som i eksemplet nedenunder. Pas på du ikke begynder at lede efter et problem som ikke er der. Nogen gange er det bare nemt. F.eks:


Du har ubetinget vigepligt og der er både biler, cykler, knallerter, motorcykler og fodgængere som du skal holde tilbage for.


 • Spørgsmål nr. 1: Vil du holde tilbage for biler?  Svaret er JA


 • Spørgsmål nr. 2: Vil du holde tilbage for cykler?  Svaret er JA


 • Spørgsmål nr. 3: Vil du holde tilbage for knallerter?  Svaret er JA


 • Spørgsmål nr. 4: Vil du holde tilbage for motorcyklen?  Svaret er JA


Fire gange JA og videre til næste billede.
Svar hurtigt


Når du øver dig, så prøv at svare med det samme du får spørgsmålet. Undgå at bruge for lang tid på eet spørgsmål.
Sæt dit kryds også selvom den rigtige løsning nogle gange kommer til sidst. Har du sat dit kryds, så ved du hvad du skal rette.
I tvivl om svaret?


Er du i tvivl om svaret, så følg din første indskydelse (du har hørt svaret før).

Sæt dit kryds, glem spørgsmålet og vær klar til det næste billede.

Der er mindst 50% sandsynlighed for at dit kryds er sat rigtigt.

Men hvis du bruger for lang tid på et billede, så er det næsten 100% sikkert at du ikke er klar når det næste billede kommer og derfor får fejl i de næste billeder.
SÅ STOP DOG!!!


Du bruger for meget tid på at rette dine svar. Ret kun en gang. Er du i tvivl, så lad det være og kom videre.

Den første indskydelse er alligevel ofte rigtig.HJÆLP TIL TEORIPRØVER


Jeg sætter hastigheden op? Jeg fortsætter med uændret hastighed? Jeg bremser hårdt? Ja, svarmulighederne kan være meget forskellige til et enkelt spørgsmål/billede i en teoriprøve og desværre er det således, at svarer man forkert på blot én af svarmulighederne, ja så tæller det som en fejl på hele spørgsmålet, også selvom man har de andre svarmuligheder rigtige.


Dette er blandt andet en af årsagerne til, at mange frygter teoriprøven – men i bund og grund handler det om at få styr på måden hvorpå, at spørgsmålene og svarmulighederne bliver formuleret på, under teoriprøven.


Det handler selvfølgelig om, at få den rigtige hjælp og at man benytter det helt rigtige system til, at få styr på dette. Det er her Byens Køreskole kommer ind i billedet – vores undervisning og vores teoriprøver, samt teoriprøvesystem er udviklet til at hjælpe og guide dig til at forstå og bestå teoriprøven første gang.

DET ER RET SIMPELT


Teoriprøver er faktisk ret simple, at forstå og bestå når først man kommer i gang og får forståelsen for det – vi har sat os for, at gøre det lettere for dig at bestå teoriprøven ved at samle de bedste råd og tips før du påbegynder en teoriprøve.


Vi har udviklet et fantastisk værktøj, som i dag har hjulpet mere end 4000 elever og generhververer til at bestå teoriprøven som i dag hører under Færdselsstyrelsen.


Udover vores teoriprøver har vi også udarbejdet vores undervisning på en måde som guider dig igennem hele processen med viden og forståelsen for hvordan du består din teoriprøve.


Ved at bruge vores værktøjer giver du dig selv de mest optimale forhold før du skal til op til din teoriprøve – så snyd ikke dig selv og bestå din teori med garanti ;)

Her følger 10 gode råd

Gratis afkrydsningsark

Skal du bruge et afkrydsningsark til teoriprøver, kan du gratis downloade Autoskolens afkrydsningsark.

1. SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ


Når man kører bil, skal man være opmærksom på mange forskellige ting ad gangen.


Når der i teoriprøverne spørges om man skal være ”særlig opmærksom på” et eller andet, spørges der i virkeligheden om hvad skal du være mest opmærksom på i denne situation. Det som man skal være mest opmærksom på er det som først har indflydelse på ens videre kørsel.


Hvis der for eksempel er et billede hvor der er et vejarbejde i højre side af vejen, og længere henne ad vejen er en lysregulering, så skal du være særlig opmærksom på vejarbejdet, men kun være ”opmærksom” på lysreguleringen.

2. HVOR LANGSOMT ER LANGSOMT


Billederne til teoriprøven er stillbilleder, så nogle af tingene skal forklares i det indledende spørgsmål. Du får for eksempel at vide hvor stærkt du selv kører.


Hvis du for eksempel kører 40kmt i et tættere bebygget område, så har du allerede sat hastigheden lidt ned, da den tilladte hastighed er 50kmt.


Hvis du får at vide at den forankørende kører langsomt, så betyder det væsentligt langsommere end dig, og det vil være hensigtsmæssigt at overhale hvis det kan gøres lovligt, og uden at være til fare eller unødig ulempe for færdslen.

3. ET SPØRGSMÅL - ET SVAR AD GANGEN


Når man ser et billede med sne eller is ved kørebanen tænker man, at der nok kommer en svar mulighed hvor man skal være opmærksom på nedsat vejgreb.


Du skal ikke sidde og vente på det svar som du tror kommer, og så ikke koncentrerer dig om de andre spørgsmål.


Det kan være at svarmuligheden slet ikke kommer, da det ikke var relevant lige i denne situation.

4. LAD VÆRE MED AT OVERTÆNKE 


Pas på ikke at overtænke billederne.


Stol på dig selv undervejs i prøven. Hvis du synes noget er rigtigt, så har du sikkert ret. Lad være med at bruge for lang tid på at tænke, det har du ikke tid til.


De er ikke alle sammen så indviklede. Nogle billeder er meget simple, og hvis man sidder og tænker at det var ”for nemt”, så er det ikke nødvendigvis rigtigt.


Nogle spørgsmål er virkelig nemme.

5. HVAD HAR BETYDNING FOR DIG


Du skal som sagt være opmærksom på mange ting, men nogle gange spørges der ind til ting som egentligt ikke har relevans for din videre færdsel.


Hold godt øje med de billeder og lyt grundigt efter, som du bliver præsenteret for - præcis som du plejer i køreskolen. Det gælder om at være opmærksom på de rigtige dele af billedet og spørgsmålet.


Hvis der for eksempel spørges om du skal være opmærksom på en færdselstavle der viser at der er vejarbejde på en sidevej, men du har fået at vide at du skal fortsætte ligeud, så skal du svare nej.

6. ALDRIG 4 X NEJ


Der er aldrig fire svarmuligheder hvor svaret er nej til ét billede.


Der kan godt være to gange nej i billeder omhandlende parkering og standsning.

7. VEJENS TYPE


Hvis der spørges om du skal være opmærksom på vejens type, så skal der være noget der fortæller dig hvilken type vej der er tale, om for at du skal svare ja.


Det kan for eksempel være en færdselstavle for hovedvej / motorvej / motortrafikvej / gågade / opholdslegeområde eller lignende.

8, STOL PÅ DIN MAVEFORNEMMELSE


Den første indskydelse er ofte den rigtige!


Hvis man kommer til at overtænke et spørgsmål, og retter det flere gange, så mister man ofte koncentrationen, og hører måske ikke ét eller flere af de andre spørgsmål som man så kan komme i tvivl om bagefter. 

9. SLAP AF


En teoriprøve kan føles lidt ligesom en eksamen, og det er nemt at stresse sig selv over om man består eller ej. Prøv at slappe af, og sørg for at være i god tid ved prøvestedet.


Hav styr på de papirer som du skal have med til prøven, og øv dig på netprøverne indtil du er nede på et par fejl i hver prøve. Det giver en god selvtillid at vide at man kan bestå.

10. ØVELSE GØR MESTER


Træn i TEORIPRØVER PÅ TEORIKLAR og tag gerne samme teoriprøve flere gange så du øver dig i at svare rigtigt, og kommer ”ind i rytmen” samtidig med at du vænner dig til den lidt specielle måde som spørgsmålene stilles på.


Når du har bestået din teoriprøve, så varer det ikke længe før du har kørekortet - Tro på det!