KØREKORT TIL BIL

Hvornår kan jeg begynde at tage kørekort?

Den 1. januar 2017 blev det tilladt for 17-årige at tage køre kørekort. Men du må som 17 årig først sætte dig bag rattet, når du har taget køreundervisning og har bestået teori- og køreprøve – præcis som en 18 årig skal. Efter bestået køreprøve må du køre bil, men kun med en ledsager i bilen indtil du er fyldt 18 år. Du må begynde på køreskolen fra du er 16 år og 9 måneder.                     Læs mere om betingelserne her:>>>

Fra du er 18 år må du køre selv, uden ledsager.

Hvor lang tid skal jeg bruge på at tage kørekort?

      For at erhverve et kørekort, skal du gennemgå et forløb som indeholder blandt andet:

    • 29 teorilektioner. Mange køreskoler underviser i 2-4 teorilektioner pr. undervisningssession.


    • Du skal også gennemgå minimum 16 praktiske lektioner på vej. Vi kører 1 lektion ad gangen og andre køreskoler kører 2 lektioner ad gangen.


  • Ud over teoretisk og praktisk undervisning, skal du have 4 lektioner på manøvrebane og 4 lektioner på køreteknisk anlæg.


Da det er individuelt hvordan køreskolerne styrer et køreuddannelsesforløb, og hvor hurtigt du lærer, vil det være forskelligt hvor lang tid du skal bruge på at erhverve et kørekort, men de fleste bruger ca. 2 - 3 måneder ved det almindelige forløb. Dog kan det i perioder drille med ventetider på teori- og køreprøver.

Hvor mange køretimer skal jeg minimum have?

Loven foreskriver at du, som minimum, skal have undervisning i 16 praktiske lektioner på vej. Det er ikke ensbetydende med at du "KUN" skal have 16 lektioner på vej. Det afhænger blandet andet af, hvor hurtigt du lærer at køre bil. Nogen har behov for at købe ekstra lektioner for at kunne bestå den praktiske køreprøve.

Hvornår skal jeg på manøvrebane?

Manøvrebane også kaldet en kravlegård, skal du på, inden du kan komme til at køre i trafikken. Det vil typisk være mellem 2-3 teorilektion, at du kommer på manøvrebanen.

Når du ankommer til manøvrebanen, skal du udfylde en registrering med dit navn, cpr.nr. og underskrift. Derefter stempler og underskriver kørelæreren registreringen, samt tilføjer hvornår (dato og tidspunkt) undervisningen starter og stopper, derefter vil du få udleveret en bil, som du skal betjene og køre i under dit forløb på manøvrebanen.

Formålet med undervisningen på manøvrebanen er, at give dig færdighed i at beherske bilen ved lave hastigheder under udførelse af manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel,

Hvornår skal jeg på et køreteknisk kursus/ glatbane?

Du kan tidligst komme på køreteknisk anlæg, når du har gennemført alle teorilektionerne og kørt 14 lektioner på vej. Det er kørelæreren, der skønner hvornår du har erfaring nok til at kunne gennemføre et forløb på køreteknisk anlæg.


Teoriprøver, TRYK PÅ BILLEDET >>>>

Gratis afkrydsningsark

Skal du bruge et afkrydsningsark til teoriprøver, kan du gratis downloade Autoskolens afkrydsningsark.